Uddannelser på Bornholm

På Bornholm er der flere muligheder for både ungdoms-uddannelser og videregående uddannelser. Vil du vide mere om uddannelser på Bornholm, og om at være ung på Bornholm, kan vi anbefale ung.bornholmr. Unge mennesker er eftertragtede på Bornholm.

Med de store årgange på vej væk fra arbejdsmarkedet, kan der komme mangel på arbejdskraft. På Bornholm bliver der iværksat forskellige tiltag, som skal gøre det attraktivt for unge at blive på øen, når de skal vælge uddannelse.
Store Grankule sø på Bornholm

Videregående uddannelser

Campus Bornholm: Ungdomsuddannelserne, voksen- og efteruddannelser Københavns Professionshøjskole: Professionsbachelor – lærer, pædagog, socialrådgiver Kunstakademiets Designskole, Bornholm: Bachelor – glas og keramik Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole: Pædagogisk assistent (PAU), social- og sundhedshjælper (SOSU). Professionsbachelor – sygeplejerske Cphbusiness: Erhvervsakademiuddannelser – finansøkonom, serviceøkonom, datamatiker. Professionsbachelor – innovation og entrepreneurship

Ungdomsuddannelser

Erhvervsuddannelser (EUD, fire grundforløb) Gymnasiale uddannelser (HF, HHX, HTX, HF) Erhvervsuddannelse med gymnasial eksamen (EUX)

Praktikpladsgaranti

Toneangivende virksomheder inden for de erhvervs-faglige brancher på Bornholm er gået sammen om at garantere praktikpladser til unge bornholmere, som vælger en erhvervsuddannelse.
Med garantien skal det i hvert fald ikke være frygten for at stå uden en praktikplads, som får de unge til at fravælge en erhvervsuddannelse. For Bornholm har brug for flere faglærte.

Tør du tænke Bornholm som dit næste hjem?