Bright Green Island

Bright Green Island handler om, hvordan vi i fællesskab kan skabe et

bæredygtigt og klimavenligt ø-samfund.

Vi skal klogt udnytte vores fælles ressourcer

arbejde på Bornholm med produktion af vindmøller i energisektoren

På Bornholm tror vi på, at en holdbar fremtid for vores ø handler om, at vi klogt og bæredygtigt udnytter og værner om vores fælles ressourcer.

Målet er at være et bæredygtigt og klimavenligt ø-samfund, at blive CO2-neutral på strømområdet i 2025, og samtidig arbejde mod at reducere vores samlede udslip af CO2.

Vi har også sat os et mål om at blive en affaldsfri ø. Et ambitiøst mål, der kun kan nås gennem ændret produktion, forbrug og vaner i hverdagen. Populært
sagt – vi skal derhen, hvor vi ikke forurener mere, end vi kan rydde op efter os selv. Dette vil vi gøre på måder, så
vi samtidig styrker øens erhvervsliv og udvikling af øens unikke lokalsamfund og storslåede natur.

 

mange muligheder for at arbejde på Bornholm, fx i industrien

Visionen om Bright Green Island blev født tilbage i 2008 – og når vi går konkret til værks, arbejder vi ud fra
8 Bornholmermål for at indfri vores vision.

Vores 8 mål er inspireret af FN’s 17 verdensmål og udviklet af en bred skare af bornholmere.

I 2018 fastsatte kommunalbestyrelsen Bornholmermålene, som de fælles pejlemærker for visionen om at være en
Bright Green Island.

Læs mere på brightgreenisland.dk

En stor gruppe bornholmere har været med til at udarbejde målene for fremtidens bornholm. Det store arbejde er mundet ud i de 8 bornholmermål.

Bornholmernes 8 mål

1. Erhverv: Bornholm gør bæredygtighed til en god forretning.

2. Fakta: Bornholm fører regnskab med sin grønne omstilling.

3. CO2 neutral: Bornholm vil være et forbillede som et klimavenligt samfund.

4. Mobilitet: Bornholm kører grønt på land.

5. Boliger: Bornholm kobler bæredygtighed og boliger med kulturel identitet.

6. Fødevarer: Bornholm er fyrtårn for bæredygtige danske fødevarer.

7. Naturen: Bornholm gør sin naturrigdom til en del af bundlinjen.

8. Alle med: Når jeg er på Bornholm, er jeg en del af Bright Green Island.Hvordan vil din økonomi se ud som pendler?