Den grønne ø

På Bornholm tror vi på, at en holdbar fremtid for vores ø handler om, at vi klogt og bæredygtigt udnytter og værner om vores fælles ressourcer. Målet er at være et bæredygtigt og klimavenligt øsamfund, at blive CO2-neutral på strømområdet i 2025, og samtidig arbejde mod at reducere vores samlede udslip af CO2.

Vi har også sat os et mål om at blive en affaldsfri ø. Et ambitiøst mål, der kun kan nås gennem ændret produktion, forbrug og vaner i hverdagen. Vi vil altså derhen, hvor vi ikke forurener mere, end vi kan rydde op efter os selv. Dette vil vi gøre på måder, så vi samtidig styrker øens erhvervsliv og udvikling af øens unikke lokalsamfund og storslåede natur.

arbejde på Bornholm med produktion af vindmøller i energisektoren

Bright Green Island

Øens beboere ønsker at være et bæredygtigt, klimavenligt øsamfund i 2035. Vi tror på, at en bæredygtig fremtid for vores ø kræver, at vi bruger og beskytter vores fælles ressourcer klogt og bæredygtigt. Vi kalder denne tilgang for Bright Green Island.

Visionen om Bright Green Island blev født tilbage i 2008 og består af 8 bornholmermål, der fungerer som fælles pejlemærker.

De 8 bornholmermål:

 1. Erhverv: Bornholm gør bæredygtighed til en god forretning.
 2. Fakta: Bornholm fører regnskab med sin grønne omstilling.
 3. CO2 neutral: Bornholm vil være et forbillede som et klimavenligt samfund.
 4. Mobilitet: Bornholm kører grønt på land.
 5. Boliger: Bornholm kobler bæredygtighed og boliger med kulturel identitet.
 6. Fødevarer: Bornholm er fyrtårn for bæredygtige danske fødevarer.
 7. Naturen: Bornholm gør sin naturrigdom til en del af bundlinjen.
 8. Alle med: Når jeg er på Bornholm, er jeg en del af Bright Green Island.

Læs mere på brightgreenisland.dk

mange muligheder for at arbejde på Bornholm, fx i industrien

Energiø Bornholm

Det er blevet besluttet af Folketinget, at Danmark skal have to energiøer – én i Østersøen og én i Nordsøen. Ved etableringen af energiøen i Østersøen i 2030 bliver Bornholm verdens første energiø og knudepunkt for intelligent grøn energi.

Etableringen kommer til at skabe værdi for Bornholm og bornholmerne og både tekniske og energimæssige samt job-, uddannelses- og samfundsmæssige muligheder.

Energiøens grønne potentialer:

 • Grøn strøm fra energiøen kan forsyne et stigende elforbrug i et klimavenligt dansk samfund.
 • Grøn strøm fra energiøen kan eksporteres til lande omkring os og dermed bidrage til den europæiske omstilling.
 • Overskydende grøn strøm fra energiøen kan omdannes til brint og klimaneutrale brændsler, som kan bruges i fly, skibe og i den tunge industri (såkaldt Power-to-X).

Læs mere på energiobornholm.dk