Praktiske oplysninger når du flytter til Bornholm

Rønne Havn

Borgerservice
Borgerservice er klar til at hjælpe dig som ny borger på Bornholm med alle dine spørgsmål, der vedrører den kommunale service f.eks.:

  • Pladsanvisning
  • Skoleindskrivning
  • Flytning af adresse
  • Byggeansøgning
  • Dispensation for bopælspligt
  • Sprogskole

brk.dk kan du finde mange af de oplysninger, du har brug for – bl.a. åbningstider og adresser.

Kontakt Tilflytterservice i Bornholms Regionskommune på 56 92 10 60 eller tilflytter@brk.dk.

På Borger.dk kan du finde en liste med “gøremål når jeg flytter“.

Domen i Allinge hvor du kan opleve Folkemødet

Tilflytterarrangementer

BRK afholder en række tilflytter-arrangementer i løbet af året.  

Hvert arrangement vil have sig eget lille tema, men det primære formål er at byde tilflytterne velkomne, lade dem møde hinanden og og BRK.

Alle arrangementer er med tilmelding og som tilflytter vil du modtage en personlig invitation i din digitale postkasse, arrangementerne er endeligt planlagt.

Lån til beboerindskud
Hvis du flytter i almen bolig, kan du søge kommunen om lån til indskud. Læs mere og ansøg her.

 

Kom og oplev Bornholms lækre strand ved Dueodde
Bornholms Hospital
I virkeligheden er Bornholm alt for lille til at have sit eget hospital. Men på grund af øens beliggenhed i Østersøen og afstanden til resten af landet, er det nødvendigt at have et nærhospital af høj kvalitet.

Adresse: Ullasvej 8, 3700 Rønne

Hovednummer 38 67 00 00
Akuttelefonen 1813
Giftlinjen 82 12 12 12
Jordemoder 56 95 93 42
Patientrejser 38 67 00 99

Kontakt patientrejser hvis du er henvist til behandling på et hospital uden for Bornholm.

Akuttelefonen 1813 er din indgang til akut hjælp ved sygdom uden for din egen læges åbningstid. 1813.dk

Læs mere om Bornholms Hospital på bornholmshospital.dk

Domen i Allinge hvor du kan opleve Folkemødet

Valg af læge
Vælg din nye læge på borger.dk
Find praksislæger her.

Speciallæger
Børnelæge Jürgen Schwarzenburg
59 95 11 33

Øjenklinikken Bornholm 56 93 04 04

Øjenlæge Nynne Christoffersen 56 95 26 65

Øre- Næse- & Halslæge Horst Grüning 59 59 80 51

Bornholms Øre- Næse- Halsklinik
v/Andrea Blüschke 56 95 13 75

Apoteker
Rønne Apotek, St. Torvegade 12
56 95 01 30

Nexø Apotek, Strandgade 7
56 49 20 19

Allinge Apotek, Søndergade 2
56 48 00 48